Als u bent uitgenodigd voor een assessment bij Vidacto, kunt u een assessment op maat verwachten. Assessmentprogramma´s worden op het functieprofiel of het bijbehorende competentieprofiel afgestemd.

Een assessment is een onderzoek naar iemands vaardigheden en/of capaciteiten. Het doel van een assessment is dat wij op een zo objectief mogelijke manier kunnen bepalen welke vaardigheden iemand in huis heeft ten behoeve van ontwikkeling of een loopbaanvraag of in welke mate iemand geschikt is voor een functie. De oefeningen en tests die worden ingezet, zijn veelal een combinatie van persoonlijkheidsvragenlijsten, cognitieve capaciteitentests en praktijksimulaties. Deze zijn bedoeld om inzicht te krijgen in vaardigheden of capaciteiten van de deelnemer.

Kijk een voorbeeld-assessment

In onderstaande korte film nemen we u graag aan de hand om te laten zien hoe een assessment dag bij Vidacto eruitziet.

 

Hoe dan verder?

Het assessmentrapport wordt conform de regels van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) eerst aan u voorgelegd. U krijgt dan de gelegenheid om vragen ter verduidelijking te stellen. Pas nadat u uw akkoord hebt gegeven, wordt het rapport aan de opdrachtgever toegestuurd. Vaak volgt een nagesprek tussen opdrachtgever en deelnemer.

Kun je je voorbereiden?

In principe hoeft u zich niet extra voor te bereiden op een assessment. We merken wel dat een dergelijke dag door veel deelnemers als zwaar wordt ervaren. Dit komt vooral doordat de tests en de oefeningen geen dagelijkse kost zijn en het doorgaans een intensief programma is. Goed uitgerust en fit aan een assessment beginnen is het belangrijkste advies dat we iedereen geven.

Oefen intelligentietests

Helpt oefenen? Deelnemers vinden het prettig om vooraf enkele intelligentietests te kunnen oefenen. Hoewel het niet te verwachten is dat oefenen leidt tot sterk verhoogde scores, helpt het wel om te weten wat u te wachten staat. U hebt bepaalde opgaven dan al eens gezien en nagedacht over mogelijke oplossingen. Oefenen helpt vooral om met wat meer rust en zelfvertrouwen een testdag aan te vangen. U weet immers wat u ongeveer te wachten staat.

Volg onderstaand artikel naar de oefentests. Daarmee bieden wij u graag de mogelijkheid om alvast te ervaren wat u kunt verwachten.

Oefen met drie intelligentietests!

Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten wat voor soorten intelligentietests u kunt verwachten, als u gaat deelnemen aan een assessment. ...

Kan er iets misgaan?

Vidacto garandeert een volstrekt vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.

Onze adviseurs zijn psychologen die lid zijn van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zij behoren zich in hun werk aan de door deze beroepsvereniging opgestelde gedragscode te houden. Mocht u desondanks van mening zijn dat u incorrect behandeld bent, dan wordt u vriendelijk verzocht dit in eerste instantie aan de betrokken adviseur of aan de directie van Vidacto te melden. Mocht u hierna alsnog bezwaren hebben, dan kunt u contact opnemen met:

NIP, het College van Toezicht, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht.

Wij wensen u alvast veel succes!!!