Vraagstelling

De Combinatie Jeugdzorg is continue in beweging door een steeds veranderende omgeving. Deze continue verandering is van invloed op het gewenste leiderschap.

Mede naar aanleiding van een medewerkerstevredenheidonderzoek, een fusie en eigen behoeftes van de leidinggevenden, besloot de Raad van Bestuur dat het leidinggevend kader ondersteund diende te worden.  Steun was nodig in het doormaken van de transitie naar een ander soort leiderschap. Vidacto is gevraagd om te helpen bij deze ondersteuning.

Aanpak

In onze visie wordt collectieve gedragsverandering pas daadwerkelijk gerealiseerd als elk individu binnen dat collectief zich positief aangesproken voelt om tot actie over te gaan. Daarnaast is voorbeeldgedrag uitermate belangrijk.

Dit betekent dat wij een aanpak hebben gehanteerd, waarbij de raad van bestuur tot en met de teamleiders betrokken zijn geweest. Daarnaast hebben wij de nadruk gelegd op een individuele maatwerk aanpak. Een aanpak per deelnemer om hem of haar te ondersteunen in zijn of haar groei richting het gewenste leiderschap.

Het traject kende voor de deelnemers de volgende stappen: gezamenlijk werd het gewenste leiderschap bepaald. In driegesprekken tussen deelnemer, diens leidinggevende en een consultant van Vidacto, werden vervolgens individuele doelen bepaald. Vorderingen werden gemonitord in voortgangsgesprekken. Zowel de deelnemer als diens leidinggevende werden hierbij ondersteund door een van onze consultants.

Parallel aan dit individuele traject hebben wij groepssessies georganiseerd met korte, krachtig trainingselementen én intervisie. Het traject heeft in zijn volledigheid anderhalf jaar in beslag genomen.

Aan het einde van het traject is opnieuw een medewerkerstevredenheidonderzoek afgenomen. Op de punten, die aanleiding waren om het traject in te gaan, was een significante verbetering doorgemaakt.