Vraagstelling

PostNL, één van de grootste werkgevers van Nederland, heeft Vidacto gevraagd om de vaardigheden van de aankomende managers een positieve impuls te geven. Door een sterk assessment center te combineren met een concrete ontwikkelactiviteit.

De omgeving van PostNL verandert snel. Dit heeft zijn weerslag op de vaardigheden die van de managers gevraagd worden. PostNL wil de managers niet alleen een spiegel voorhouden, maar hen ook de mogelijkheid bieden om plannen te maken. Hoe zij hun kwaliteiten in de toekomst kunnen benutten en hoe zij ontwikkelpunten willen aanpakken. Een traject waarin het ‘zien en doen’ van Vidacto samen komen.

Aanpak

Kern van dit traject vormt een tweedaags Career Development Center voor acht deelnemers tegelijk. Dit programma wordt op een externe locatie uitgevoerd. Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt van de deelnemer behoorlijk wat voorwerk gevraagd. Zo vullen zij persoonlijkheidsvragenlijsten in en werken zij aan een zelfsassessment. De eerste dag van het Career Development Center bestaat uit een uitgebreid assessmentprogramma. Gesprekssimulaties, vragenlijsten en evaluatiemomenten wisselen elkaar af. Het gedrag wordt beoordeeld door een combinatie van senior managers van PostNL en adviseurs van Vidacto. Samen komen zij tot een scherp beeld van kwaliteiten en leerpunten van de betreffende deelnemers. De volgende morgen ontvangen deze deelnemers een rapport met daarin een profielschets en individuele ontwikkeltips. Dit rapport vormt de input voor verschillende gesprekken die op dag twee gepland staan. Dit zijn gesprekken met HR-professionals van PostNL en adviseurs van Vidacto. De deelnemers hebben de opdracht om die dag een Persoonlijk Ontwikkelplan te schrijven. Denktijd, coachingsgesprekken en uitwerktijd vormen hierbij de ingrediënten.

Vidacto heeft met deze werkwijze de afgelopen jaren meer dan tweehonderd managers van PostNL een positieve impuls gegeven in hun loopbaan.