Vraagstelling

CEVA Logistics, een van 's werelds grootste non-asset based supply chain management bedrijven, heeft aan Vidacto gevraagd om een bijdrage te leveren aan het Young Professional Programme.

 In dit programma kunnen de Young Professionals (startende hbo-ers en academici) kennis en vaardigheden ontwikkelen, de organisatie beter leren kennen en hun netwerk versterken.

Het traject is een uitgebalanceerde mix van locatiebezoeken, netwerkbijeenkomsten en trainingsmodules. Vidacto helpt de Young Professionals bij de ontwikkeling van hun communicatieve inzichten en vaardigheden. Effectiviteit in het klantcontact en onderlinge samenwerking is het doel. Toepassen van nieuwe kennis en ervaring staat centraal.

Aanpak

In een drietal verspreide, korte en intensieve bijeenkomsten helpen wij de deelnemers aan kennis en vaardigheden op dit gebied. De tussenliggende periodes worden steeds gebruikt voor het bestuderen van theorie en oefenen in de praktijk.

In een eerste bijeenkomst leggen wij de basis voor doeltreffende gespreksvoering. Doordat de relevante modellen al zijn bestudeerd, gaan we in deze training meteen concreet aan de slag. De theoretische basis wordt op praktische wijze verder uitgediept, maar vaardigheden en oefenen met gespreksmodellen staan centraal. Evaluatie en verdieping volgen in het tweede treffen. De derde bijeenkomst staat in het teken van  eigen casuïstiek. Samen oefenen we met lastige gespreksituaties uit de dagelijkse werkpraktijk. Leren van en met elkaar zorgt voor een effectieve aanpak. Modellen en inzichten uit de eerdere trainingen worden zo nogmaals praktisch toepasbaar gemaakt. Na de laatste bijeenkomst bouwen de deelnemers aan een persoonlijk portfolio. Daarin laten zij zien wat zij in de praktijk met het geleerde hebben gedaan. Oefening en reflectie worden aangemoedigd; de nadruk ligt níet op het bewijzen van succes. Aan het eind van het traject krijgt elke deelnemer persoonlijke feedback van de trainer op zijn of haar portfolio. Met de ontwikkelpunten en tips gaat de deelnemer vervolgens met de eigen manager aan de slag.

Deelnemers aan de bijeenkomsten geven aan dat deze hen geholpen hebben. Ze hebben zinvolle inzichten en vaardigheden opgedaan, die ze bewust toepassen in hun dagelijkse werkpraktijk.