Vraagstelling

De medewerkers van Omroep Gelderland hebben vanuit hun CAO een persoonlijk budget tot hun beschikking om eens in de vijf jaar stil te staan bij hun loopbaan. Omroep Gelderland heeft Vidacto gevraagd hiervoor een programma te ontwikkelen. Medewerkers kunnen op deze wijze optimaal gebruik maken van deze mogelijkheid.

Uitgangspunt hierbij is dat de behoefte van de individuele medewerker leidend is. Deze behoefte kan variëren van een loopbaanvraag tot en met een concrete coaching in het licht van een huidige functie.

Aanpak

Het programma dat Vidacto aanbiedt, start met een intake tussen de coach van Vidacto en de medewerker van Omroep Gelderland. In deze intake bepalen wij gezamenlijk wat de vraagstelling voor het traject is en wat deze dient op te leveren. Op basis van die intake, stelt de coach het vervolgtraject voor. Afhankelijk van de vraagstelling worden assessment instrumenten ingezet, waarvan de uitkomsten met de medewerker worden besproken. Op basis van dat gesprek schrijft de coach een persoonlijke brief aan de medewerker. Hierin worden de belangrijkste conclusies in het licht van de vraagstelling beschreven. De medewerker wordt uitgenodigd en gestimuleerd om uiteenlopende acties te ondernemen. Hierna volgt opnieuw een persoonlijke gesprek, waarin de vorderingen en opgedane inzichten worden geëvalueerd. Naar gelang individuele behoeften kan een laatste gesprek opgedeeld worden in twee kortere sessies. Ongeacht de vraagstelling hanteert de coach van Vidacto in dit programma de werkwijze van “halen en brengen”. De medewerker wordt aan het werk gezet om zelf na te denken en te doen. Daarnaast zullen wij, waar gewenst, kleur bekennen. En de medewerker door advies verder op weg helpen.

Met dit programma heeft Vidacto de laatste twee jaar meer dan 40 medewerkers van de Omroep Gelderland gecoacht. Zij zijn op weg geholpen bij uiteenlopende vraagstukken waar zij op dat moment persoonlijk tegenaan liepen.