Tag

training

  • Teamreflectie

    Uit onderzoek blijkt dat medewerkers in zorg en welzijn vaak stress en werkdruk ervaren. Erover praten is lang niet altijd vanzelfsprekend. De aanpak Teamreflectie is een methode om teams in een zo vroeg mogelijk stadium te ondersteunen om gezond te blijven. Dat heeft niet alleen een gunstig effect op de samenwerking, je kunt er ook uitval mee voorkomen.

  • Training

    Wij vinden het belangrijk dat onze trainingen duurzaam bijdragen aan ontwikkeling van medewerkers én organisaties. Een training bij ons heeft altijd tot doel dat deelnemers effectiever zijn in de dagelijkse werkpraktijk. Door middel van kennis- en gedragsontwikkeling dragen we bij aan de realisatie van organisatiedoelen.