Noud van Hecke

'De bassist in een rockband, zo zie ik mijn rol als consultant.'

 

'Altijd willen blijven leren. Steeds verder blijven versterken. Dat inspireert mij. Samen met mijn vrouw geniet ik ervan om te zien hoe onze kinderen zich ontwikkelen naar steeds meer zelfstandigheid en eigen keuzes. Daar leer ik dan zelf ook weer veel van.

'Ik wil ook steeds beter worden, op mijn basgitaar. Lessen helpen mij om beter en strakker de baslijnen voor de band te spelen. Dat is belangrijk. Een goede ritmesectie is cruciaal om de solisten te laten stralen. Zo zie ik mijn werk als consultant ook; ik zorg voor de juiste basis, ondersteuning en tools. Advies waardoor mijn klanten de juiste aanpak hanteren. Dan kunnen ze stralen als de spotlight op hen gericht staat.

'Leren doe ik ook op de triathlon. Verschillende onderdelen waarop ik mezelf kan verbeteren. Leren van mijn trainers, gebruiken van betere tools en versterken van techniek en conditie. Ik ben nog lang niet uitgeleerd. Een wedstrijd levert veel data op. Daarin zie ik wat goed ging en op welke onderdelen en wissels ik nog tijd kan winnen. Ook daar ligt de verbinding met mijn werk als consultant. Zien en doen. Ik help door te laten zien waar kwaliteiten liggen en ook waar potentieel ligt. Vervolgens gaan we aan de slag om dat potentieel te benutten.'

Noud van Hecke

Partner - Consulant 

(06) 10 545 432

 

Noud van Hecke linked-in

De Covid-19 pandemie doet een enorm beroep op medewerkers van verpleeghuizen. Wat heeft dat voor effect op de langere termijn? De gevolgen van het virus houden nog wel even aan. Waardigheid en trots in de regio heeft samen met regio Midden en Oost-Brabant nagedacht over hoe de kans kleiner wordt dat verzorgenden en verpleegkundigen uitvallen of ziek worden door werkdruk en stress. Dat leidde tot een nieuw instrument in de nazorg van zorgmedewerkers: teamreflectie.

Aan de slag met teamreflectie

Het lijkt op de debriefing die militairen na een missie krijgen. Kern van de aanpak is dat teams bewust ruimte creëren om met elkaar de vaak ongelofelijke dingen die ze meemaken, te delen. Ze doen dit met speciale begeleiding. De organisatoren van dit nieuwe zorgaanbod spreken van 'teamreflectie'. Dat is een passende naam, want dit is nadrukkelijk geen individuele debriefing. Schrijnende ervaringen, dilemma's en onuitgesproken emoties in het dagelijks werk komen aan bod in de gesprekken tijdens deze teamreflectie-sessies.

Onbesproken emoties

Noud van Hecke over deze drie uur durende bijeenkomsten voor zorgteams: 'We kijken teamsgewijs terug op wat teamleden hebben meegemaakt tijdens maanden intensief werken op verpleegafdelingen met coronapatiënten. Daarbij is nadrukkelijk ruimte voor individuele ervaringen. Iedereen heeft ervaringen die hij of zij wil delen'. Dat is de rode lijn van deze bijeenkomsten: praten over emoties waarover in het dagelijks patroon niet zo snel wordt gesproken.

Van Hecke: 'Je gebruikt de kracht van de gezamenlijke teamervaring en verbinding. Daarmee ben je sneller bij de persoonlijke duiding van wat er is gebeurd en van wat het doet met jou en met de anderen. Dit herkennen bij jezelf en bij anderen helpt enorm om elkaar in het team te ondersteunen in het ondernemen van de juiste acties om hier effectief mee om te gaan'. 

Grote impact

Noud van Hecke is coach en arbeids- en organisatiepsycholoog. Hij geeft deze teamreflecties samen met Eric Gerritsen. Eric deed als lid van de luchtmobiele brigade mee aan twee missies in Afghanistan. Nu is hij psycholoog.

Maar kun je die twee zaken wel met elkaar vergelijken? Oorlogservaringen naast ervaringen in verpleeghuizen met coronapatiënten? Eric: 'Dat is wel degelijk te vergelijken. je kunt zelfs stellen dat wat verzorgenden en verpleegkundigen meemaakten ernstiger gevolgen kunnen hebben. Militairen zijn getraind in het omgaan met acute situaties waarin geweld met dood en leed voorkomen. Het personeel in verpleeghuizen heeft in het reguliere ook met dood en groot leed te maken, maar niet in deze heftigheid en omvang'. 

Jan Verschuren: 'Een medewerkster zei een aantal weken geleden tegen mij: 'Het eerste wat ik zag toen ik mijn dienst begon op mijn afdeling was een bodybag. Dat komt dus dan wel erg dichtbij'. Jan Verschuren is coördinator Waardigheid en trots in de regio. Na gesprekken met zorgbestuurders en het VGZ zorgkantoor werkte hij met zijn team het idee uit van deze aangepaste debriefings-training als nazorg-instrument.

Tsunami van het coronavirus

Zes Brabantse organisaties deden als eerste de teamreflectie. Het team van Lucy van den Bosch (Brabantzorg) deed mee met één van de eerste sessies. Teammanager Lucy van den Bosch: 'Heel belangrijk dat we na de tsunami van het coronavirus stilstaan bij wat we als groep hebben meegemaakt'. Ze was niet bij de training zelf aanwezig. 'Leidinggevenden mogen niet meedoen. Dat is goed. Dan voelen mensen zich vrij om met elkaar alle zaken te bespreken'. 

Noud van Hecke: 'De gesprekken gaan over emoties, niet over hoe de organisatie heeft gefunctioneerd in de afgelopen maanden. Dat is ook belangrijk om met elkaar te bespreken, maar daar is deze teamreflectie niet voor bedoeld'. 

Bij deze sessie zijn wel een geestelijk verzorger en een psycholoog van de organisatie aanwezig. 

Erg gespannen

Lucy deed dan wel zelf niet mee, ze was wel aanwezig bij de aftrap van de teamreflectiesessie bij Brabantzorg. 'Daar merkte ik dat deelnemers erg gespannen waren. Maar ik hoorde dat ze het prettig vonden om in een veilige omgeving over hun emoties te praten'. 

Noud: 'De onbekendheid met eigen emoties speelt een rol en ook weet je niet welke emoties bij je collega's spelen. Maar achteraf vindt iedereen het heel waardevol. Het is de ontdekking dat je niet alleen staat met je emoties en verdriet. Dat je emoties herkenbaar zijn'. 

Eric Gerritsen: 'Het is in feite een cultuurshock waarin mensen terecht zijn gekomen. Hoe langer je in zo'n shock-situatie zit, hoe ingrijpender het is. Ethische vragen als 'Begeleid ik stervenden wel op de goede manier?', kunnen de batterij snel leegtrekken. Dit is werken in een langdurige abnormale situatie. dat leidt tot stressklachten. Dat is gevaarlijk, want stress herken je bij jezelf niet zo snel'. 

Snelheid is geboden

De kop is eraf. Teams uit zes Brabantse organisaties deden mee met de teamreflecties. Jan Verschuren: 'We merken dat bij veel medewerkers een grote behoefte bestaat aan deze vorm van begeleiding. Daarbij bestaan regionale verschillen. We kunnen verpleeghuizen helpen om deze bijeenkomsten in de regio te organiseren en te zorgen voor goede kwaliteit van de begeleiding. De bestuurders van de verpleeghuizen willen in de lijn van goed werkgeverschap dit graag oppakken. De gedachte is om juist nu snel te handelen om toekomstige uitval te kunnen voorkomen. Voor ons als sector is het van belang om medewerkers met een hulpvraag in een vroegtijdig stadium te ondersteunen. Te lang wachten leidt mogelijk tot onverwerkte emoties. Zover willen we het als sector niet laten komen'. 

Inbedden in de organisatie

De doelstelling is om de teamreflectie een vast onderdeel te laten worden binnen zorgorganisaties. Een paar maanden na de drie uur durende sessie volgt standaard een tweede bijeenkomst waar de teameden met elkaar spreken over de vorderingen. Dan worden ook nieuwe trainers opgeleid die in de organisatie werken. Verschuren: 'Dan kun je zo'n programma écht borgen'. Lucy van den Bosch van Brabantzorg: 'Onze geestelijk verzorger en psycholoog hebben daar wel oren naar'. 

 

Dit artikel is gepubliceerd op www.waardigheidentrots.nl. Het is geschreven door Rob van Es en met toestemming van Waardigheid en trots op onze website geplaatst. 

Al jaren ligt bij ons op kantoor het boek Shopkeepers op tafel. Het is een fotoboek van Niel Helmink. In het boek staan portretten van eigenwijze middenstanders die zich staande houden in het keten-geweld van alle bekende labels die de winkelstraten domineren. Ieder dorp of stad kent wel van deze winkeliers. Ze doen het precies op hun eigen manier. Soms tegen alle marketing-wetten in. En het werkt; je krijgt er de beste service en je gunt ze simpelweg de omzet. Het werkplezier straalt er vanaf. 

Coaching, training, assessment center

In mijn coaching, training en ontwikkel- en loopbaanassessments maak ik graag gebruik van deze metafoor. De eigenwijze shopkeeper als spiegel om bij jezelf na te gaan waar precies je werkplezier ligt. Ik vraag deelnemers om zich een beeld te vormen van hún specifieke toegevoegde waarde. Dus waar ben je nu echt goed in en waar precies ligt jouw motivatie? Waar moeten collega's en klanten voor bij jou aankloppen? Daar koppel ik vervolgens de vraag aan wat je nu anders doet (conform de gewoontes) dan dat jij vindt dat het eigenlijk zou moeten gebeuren (conform jouw waardes). Na het beantwoorden van die vragen heb je de ingrediënten in handen om je functie meer naar je hand te zetten dan nu het geval is. Soms leidt dat tot het schrijven van een nieuwe, eigen en geheel op het lijf geschreven functie. Het JDR-model biedt structuur voor die analyse. 

Job crafting

Die informatie zet je in om je takenpakket op punten aan te passen. Waarmee kun je starten om een paar stappen dichterbij te komen bij wat er precies past bij jou? Taken waar jij geen energie van krijgt, zijn voor een ander misschien wel energie-gevers en vice versa. Hoe meer jij aan de slag kan met taken die jou energie geven, die bij jou passen, hoe effectiever je bent. Dat proces van het meer passend maken van je functie, heet job crafting. het levert je meer werkplezier op. Succes. 

Een tijdje geleden gaf ik een training in Stockholm. Na de tweede dag en voor mijn vertrek naar huis had ik tijd voor een kort bezoek aan de stad. Een van de deelnemers van de training gaf me de tip om naar het Vasa-museum te gaan. Ik had er nooit van gehoord, terwijl dit het drukst bezochte museum van Zweden is. 

De Vasa

In het museum zie je de Vasa. het heeft vanaf 1628 in de modder van de zeebodem gelegen, is in 1961 naar boven gehaald en haast volledig intact te zien in het museum. De Vasa is een prestigieus schip dat niet meer dan 1300 meter heeft gevaren voordat een zucht wind het op haar kant zette en het schip naar de bodem van de zee zonk. 

Naar boven geef je geen feedback, deel 1

Het schip is gebouwd door de beste scheepsbouwers. Koning Gustaaf II haalde 1625 de Nederlandse scheepsbouwer Hendrik Hybertsson naar Zweden en gaf hem de opdracht om vier schepen te bouwen, waarvan de Vasa het meest statige moest worden en uitgerust moest worden met de zwaarste kanonnen. Zowat alle bouwlieden hadden hun twijfels bij de haalbaarheid. Zij dachten er veel aan dat het verkeerd kon gaan en spraken er veel over....met elkaar, maar niet met de Koning. Naar boven geef je geen feedback. Omdat de Koning ook niet vroeg om feedback op zijn plannen, werd er een werkelijk prachtig schip gebouwd. Zo statig, zo hoog, zo mooi versierd en met zulke krachtige kanonnen aan boord. 

Naar boven geef je geen feedback, deel 2

Voordat het schip werkelijk zou vertrekken, werd er getest op stabiliteit. Destijds deed je dat door met zijn allen van stuurboord naar bakboord te rennen (of andersom) en men klokt dan hoe lang het duurt totdat het schip weer stil ligt. Admiraal Fleming had zijn bedenkingen toen hij de test zag. Hij vertrouwde het niet. Vanuit de Koning kwam brief op brief, waarin telkens stond dat het allemaal lang genoeg heeft geduurd en dat het nu toch echt eindelijk de tijd was om zijn schitterende Vasa de zee op te sturen. Door deze druk hield de admiraal zijn mond. Naar boven geef je geen feedback. Had de Koning er maar om gevraagd.

Coaching, teamcoaching, leiderschapstraject

In mijn trajecten met mijn klanten merk ik dat feedback naar boven ook vandaag de dag nog steeds een dingetje is. Het is er wel. Maar alleen als je er actief naar vraagt, er echt aandacht voor hebt en er met elkaar tijd voor neemt. In teamcoaching, een leiderschapstraject of in een oefening in een coachingtraject worden zulke momenten georganiseerd. Tussen de bedrijven door, in de hectiek van alledag, wordt die gelegenheid slechts zeer zelden gecreëerd. Hoe belangrijk dus om als leider actief te vragen naar feedback op je visie, op je plannen, op je houding! Pas dán hoor je wat er echt speelt, hoe er werkelijk gedacht wordt en pas dán kun je de juiste keuzes maken, op basis van de juiste overwegingen. Jij moet het organiseren. 

Actief vragen naar feedback is belangrijk voor jezelf en evengoed voor jouw omgeving. Je laat voorbeeldgedrag zien. Je helpt anderen om in te zien dat een open houding helpt om zoveel mogelijk onderwerpen open op tafel te kunnen leggen met elkaar. Het had de Zweedse Koning in ieder geval de grootste afgang uit zijn carrière bespaard. 

Eén artikel dat ik afgelopen jaar las, dat me zeer is bij gebleven is dat van Sandeep Jain. Een marketing professional uit India. Net als velen van ons schrijft hij af en toe een artikeltje op LinkedIn. Meestal een gemiddeld aantal likes, een paar comments en enkele shares. In juli 2016 schrijft hij het artikel dat mij zo is bij gebleven. Mij kwam het overigens pas een half jaar later onder ogen. Met dit artikel verzamelde Jain zo een 14.000 likes, bijna 800 comments en ruim 4.000 keer werd het gedeeld.

Zijn boodschap is even simpel als krachtig; je carrière wordt niet bepaald door wat je doet tijdens je werk, maar wat je daarna en daarnaast doet! Lees je een boek? Besteed je tijd aan je zakelijke netwerk? Leer je nieuwe skills door vrijwilligers- en verenigingswerk? Het is niet nieuw en uniek wat Jain schrijft.  Bekende auteurs als Anthony Robbins en Stephen Covey refereren ook aan het uurtje per dag dat je jezelf moet gunnen om jezelf te blijven verbeteren.

Zelf assessment, verbeteren en weer eens meten

Als we die boodschap vertalen naar loopbaanfitheid, dan heb je één uur per dag nodig om fit en courant te blijven. Start met een (zelf) assessment hoe het er voor staat. Daarna bewust elke dag een uur de tijd voor jezelf. Om te werken aan een van de volgende vier aspecten:

Fysiek fit

Als we denken aan fitheid, dan denken we natuurlijk allereerst aan onze lichamelijke fitheid. Voorbeelden van activiteiten die je kan ondernemen zijn bewust stil staan je voeding en uiteraard lekker sporten/bewegen.

Mentaal fit

Dit gaat over rust, balans, positief denken en je goed voelen. Mentale fitheid train je door te ontspannen en door beter (meer bewust) om te gaan met de zaken die je zorgen baren. Daarnaast kun je je hersenen trainen, Denk bijvoorbeeld aan je geheugen en je concentratievermogen. Overigens; een keer een uurtje eerder naar bed is ook een heel slim besteed uurtje!

Sociaal fit

Is je LinkedIn profiel nog up to date? Hoe is het verder met je (zakelijke) netwerk? Waar zitten je studiegenoten en je ex-collega's waar je een goede tijd mee hebt gehad? Je investeert in jezelf en in elkaar door oude contacten weer eens op te halen.

Arbeidsmarkt fit

Neem met regelmaat de tijd om na te denken over je volgende stap. Welke aanvullende kennis en vaardigheden heb je daarbij nodig? Maak een plan om hier consequent aan te werken.

Gun jezelf een uurtje per dag om te werken aan je loopbaanfitheid. Bedenk daarbij dat je in een week slechts weinig bereikt, maar je onderschat wat je in een jaar kan!

Lees hier het artikel van Sandeep Jain

Zo’n 10.500 sporters doen mee aan de Olympische Spelen. Een topprestatie om daar te komen. Daar gaan 10.500 individuele plannen en daarnaast duizenden teamplannen aan vooraf. Het komt zeker niet aanwaaien en het is ook niet slechts een kwestie van alleen maar hard trainen. Bij Top Judo Nijmegen zie ik hoe Jeroen Mooren (NED) en Jayme Mata (Aruba) dat doen. Naast hard trainen komt het aan op plannen en organiseren. Op de juiste momenten aan de juiste zaken werken. Een helder doel, duidelijke milestones en steeds de goede dingen doen.

Waar ben ik over 4 jaar?

Alle Olympische atleten na de Spelen volgende week de keuze; wat ga ik de komende 4 jaar doen? Ga ik er nog eens voor? Ben ik in 2020 in Tokio? Of kies ik een ander doel?

Als het doel helder is, ga je van daaruit terug redeneren. Weten wat je op welk moment moet doen en even flexibel als standvastig naar je doel toe blijven werken. Nu is het bereiken van de Olympische Spelen voor de meesten van ons wellicht geen realistisch doel. Olympisch denken kunnen we wel!

Maak je eigen Olympisch 4-jaren loopbaanplan!

- Waar wil je dan staan?

- Wat zijn je kwaliteiten?

- Wat zijn je zwakkere punten?

- Hoe ga je nog meer gebruik maken van je kwaliteiten?

- Hoe ga je minder last hebben van je zwakkere punten?

 

Maak op basis van 3 pijlers je Olympische loopbaanplan.

1. DOEL

2. KENNIS

3. SKILLS

 

DOEL – zet je stip

Zorg dat je weet waar jij naartoe wilt, maar zeker ook waar je organisatie naartoe wil. Op die manier heb je aansluiting en weet je waar jij je toegevoegde waarde levert voor jouw organisatie. Je verzekert jezelf van je toekomst voor je organisatie. Zo word jij een van de leiders in het realiseren van de organisatiedoelen van de komende jaren. Zet je stip.

KENNIS – spijker bij

De wereld veranderde nog nooit zo snel als nu. Met de kennis van vandaag breek je over 4 jaar geen potten meer. Kijk om je heen. Welke ontwikkelingen zijn relevant voor jouw loopbaanprestaties over enkele jaren? Zorg dat je aanhaakt. Spijker jezelf bij.

SKILLS – train jezelf

Ken je competenties. Organiseer feedback. Een assessment center is een supermiddel om in korte tijd op een rijtje te krijgen waar je staat wat betreft je skills. Pik daaruit waar je aan gaat werken. Train jezelf.

 

2020

Haal het beste uit jezelf. Niet alles tegelijk, maar stap voor stap. Maak je plan en volg het op. Behaal successen, stoot je neus en ga weer verder. En als dan straks in Tokio de vlam brandt, kijk dan terug op al het moois dat je vanaf vandaag tot 2020 hebt bereikt. Succes!

Kritische beoordelingsgesprek; fair en transparant

Je hebt besloten om je medewerker kritisch te beoordelen. Prestaties blijven achter bij de verwachting. Een faire en transparante beoordeling die kritisch uitvalt. Maar wat nu? De inzet zal zijn om je medewerker te helpen om weer 'op niveau' te kunnen presteren. Sterker, de wet 'werk en zekerheid' vraagt van je om je als werkgever in te zetten om je werknemer in deze situatie te laten verbeteren en ontwikkelen. Dat is ook goed. Als er niks gebeurt weet je immers zeker dat de prestatie niet 'op niveau' wordt. Tegelijkertijd ben je niet voor niets kritisch en houd je er rekening mee dat de medewerker wellicht niet meer mee kan in de snelheid en de wendbaarheid die vandaag gevraagd wordt. Prettig is het niet, maar dan wil je als werkgever voorbereid zijn op een eventueel afscheid.

Aan de slag!

Een kritische beoordeling betekent dus hoe dan ook dat jullie als werkgever en medewerker met elkaar aan de slag moeten. Om dat op de juiste manier te kunnen doen, hebben Wekking Advocatenkantoor en Vidacto HR-advies hun dienstverlening gecombineerd. In deze combinatie begeleiden wij jou in een traject, van ongeveer zes maanden, waarin de juridische kant en de individuele verbeterkant worden geborgd. In deze combinatie voldoe je als werkgever aan al je wettelijke verplichtingen en bied je je medewerker een maatwerktraject. Dat zorgt er voor dat de medewerker de beste kansen krijgt om weer 'op niveau' te gaan presteren.

Op weg omhoog, maar wel juridisch gezekerd

Iedereen is erbij gebaat dat de werknemer zich op tijd ontwikkelt naar het gewenste niveau. De beoordeling of dat ook inderdaad zo is, die ligt natuurlijk altijd bij jou als werkgever. En mocht het zo zijn dat de medewerker niet in voldoende mate de benodigde ontwikkelstappen heeft kunnen maken, dan heb je met ons traject - in juridisch opzicht - als werkgever de juiste stappen gezet om met elkaar richting een einde van de arbeidsrelatie te werken. Al zal dat niet de inzet zijn, het is wel belangrijk om dat juridisch gezekerd te hebben. Wekking Advocatenkantoor en Vidacto HR-Advies sturen je in dit proces om de juiste stappen te zetten. We adviseren je wat je kan doen, we begeleiden het proces van ontwikkeling en we checken de schriftelijke vastlegging vanuit het juridisch oogpunt.

Erik Wekking 024-6843474 www.wekkingadvocatenkantoor.nl

Noud van Hecke 026-4435351 www.vidacto.nl

Binnen mijn LinkedIn-netwerk zie ik veel contacten overstappen naar een nieuwe functie. Connecties nemen afscheid van hun huidige organisatie, danken voor de samenwerking en informeren me over hun frisse start in een nieuwe uitdagende functie. Dikke kans dat je in dat proces, van zoeken en vinden van een nieuwe job, een assessment center moet doen. Afgaande op de berichten binnen mijn netwerk, is dit blijkbaar een uitgelezen moment om weer eens op een rijtje te zetten wat belangrijk is in de voorbereiding en in het assessment zelf. Dit zodat jij je beste prestatie kunt leveren.

1. Ken de vraag

Zorg dat je helder krijgt welke vraag aan het assessmentbureau is gesteld. Allereerst is het goed om te weten of het in het assessment gaat om een selectievraag of een ontwikkelvraag. Bij een selectievraag wordt er naar aanleiding van het assessment een uitspraak gedaan over je geschiktheid voor de functie. Doorgaans is dat zwaarwegende info bij de beslissing om je wel of niet een contract aan te bieden. Het kan echter ook zijn dat het doel van het assessment is om informatie op te halen, zodat jou vanaf dag één de juiste begeleiding aangeboden kan worden. Zo’n on-boarding-assessment vindt dus plaats nadat men het besluit heeft genomen om je in dienst te nemen. Het assessment is er dan op gericht om met elkaar de juiste prioriteiten voor je ontwikkelplan te kunnen bepalen. Ik kan me voorstellen dat het voor jou van belang is om te weten wat de achtergrond en het doel van de vraag is. Vraag ernaar!

Naast de vraag of het gaat om selectie of ontwikkeling, heeft het assessmentbureau samen met de opdrachtgever een set aan competenties en capaciteiten opgesteld. Dit kun je zien als het framewerk van de beoordeling in het assessment. Nu denk ik persoonlijk dat het weinig zin heeft om die competenties volledig te kennen en tot in detail te bestuderen. Dat leidt eerder af, dan dat het je gaat helpen. Wat wel nuttig is om te weten, is de mate waarin bijvoorbeeld leiderschap, commerciële gerichtheid of planningsvaardigheden expliciet gevraagd en dus getoetst worden. Het is toch prettig om vooraf te weten waar de focus op ligt. Vraag er dus naar.

2. Oefen

Kandidaten die zich getraind hebben, presteren beter dan kandidaten die dat niet hebben gedaan. Ook kandidaten die al vaker in een testsituatie hebben gezeten, blijken beter te presteren (bron: De slimme sollicitant, Wim Bloemers). Nu is het echt niet zo dat je je zomaar door een assessment heen kunt bluffen, terwijl je niet geschikt bent voor de functie. Wat een groter risico voor jou is: dat je wel geschikt bent, maar dit niet uit het assessment naar voren komt. Het is belangrijk dat jij je beste prestatie laat zien. Het oefenen met de (intelligentie)tests is iets waarvoor je vooraf even tijd moet maken. Al is het maar om weer scherp voor ogen te hebben wat voor soort opgaven je kunt verwachten. Steek tijd in je voorbereiding. Staar je er aan de andere kant niet blind op. Zie het als een opfrisser. Tot in detail voorbereiden gaat toch niet. Immers, pas op de dag van het assessment krijg je de opgaves en de cases te zien, waarin je je prestatie moet laten zien.

3. Rust

Zorg dat je op de dag van het assessment fris aan de start verschijnt. Je gaat een intensieve dag tegemoet. De hele dag moet je scherp zijn. Dat gaat je het beste af als je uitgerust bent. Dat is de beste voorbereiding die je jezelf kunt gunnen. Dus de avond ervoor lekker doen waar je ontspannen van wordt. Sommige deelnemers aan onze assessments boeken een hotel in de buurt, zodat ze op de dag van het assessment geen reistijd hebben. Anderen liggen juist het liefste in hun eigen bed. Doe wat werkt voor jou. Als je maar zorgt dat je lekker fris en met veel energie kunt beginnen.

4. Duik erin

Op de dag van het assessment vlieg je van de ene opdracht naar de andere. Dan weer een test, dan weer een interview en zeer waarschijnlijk ook simulaties – schriftelijk en/of gesprekken. Bedenk je dat je in testsituatie zit. Dat is dus niet de echte werkelijkheid. Dan weer stroomt het water van rechts en dan plots ineens van links. Is dat conform de werkelijkheid? Nee. Kunnen we dan zien of je goed kan zwemmen? Ja. Vraag je op het moment van de oefeningen zelf niet te veel af over het programma van de dag, maak je niet druk om wat je in het vorige onderdeel hebt gedaan en denk niet vooruit aan de oefening die pas na de lunch aan bod komt. Pak het per onderdeel op, duik erin en handel zoals jij dat het beste acht. In dat kader is het wellicht goed om eens kennis te nemen van ‘de aandachtscirkels van Eberspächer’. Focus je op je taak en laat je niet afleiden door gedachtes die je niet gaan helpen om je beste prestatie neer te zetten op die taak.

5. Optimale focus

Ten slotte een open deur, maar al te belangrijk om het onbenoemd te laten; neem het assessment serieus en zorg dat je je op deze dag volledig op het assessment kunt richten. Denk niet dat je tussendoor je telefoontjes en mailtjes bij kunt gaan zitten houden. Het leidt alleen maar af. Geheid dat juist op deze dag, vlak voor aanvang van een belangrijk test of oefening, je een mailtje ontvangt waar je jezelf niet zomaar mentaal van los kunt maken. Dat kan impact hebben op je prestatie. Zorg dus dat je deze dag helemaal leeg geveegd hebt in je agenda en zet de telefoon UIT.

Heel veel succes (en probeer er ook van te genieten).

Noud van Hecke, Partner-Consultant bij Vidacto

Allereerst is het natuurlijk genieten. Vakantie. Genieten van de mensen om je heen, van de omgeving en van de tijd en de rust. Volgens mij is de zomerbreak ook steeds hét moment in het jaar om eens de tijd te nemen om te reflecteren op jezelf en je loopbaanfitheid. Doe je nog de goede dingen? Wat kun je anders doen, zodat je meer plezier haalt uit je werk? Wat kun je anders doen, zodat je over een paar jaar nog steeds de fit hebt met je werk? Hier is je trainingsschema (maar pak er gerust een lekker glaasje wijn bij).

Opdracht 1: fysieke en mentale fitheid

Je loopbaanfitheid begint bij jouw persoonlijke fitheid. Jij moet fysiek en mentaal in staat zijn om je prestaties te leveren en om jezelf te verbeteren. Slaap, voeding en beweging zijn de sleutels om zowel fysiek als mentaal fit te zijn en te blijven. Er is een hele wereld aan apps die je helpen om inzicht te krijgen in je slaap-, voedings- en beweegpatroon. De app ‘SleepBetter’ laat je bijvoorbeeld zien of je genoeg bed-uren maakt en of je wel vast genoeg slaapt. Ik noem er slechts eentje, maar er zijn er meer. Met betrekking tot voeding en bewegen, kun je via ‘Mijn Voedingscentrum’ logboekjes bijhouden die je inzicht geven in wat je eet en hoeveel je beweegt. Dit eigen onderzoek mag je natuurlijk niet vergelijken met een medisch onderzoek van een specialist, maar het kan zeker signalerend werken voor jezelf. Bovendien geeft het je tips hoe je dingen anders kunt doen. De opdracht is om op basis van dit inzicht je eigen acties te ondernemen. Zien en doen ;-) Denk hierbij heus niet aan allerlei overspannen eet-, rust- en trainingsschema’s zoals bijvoorbeeld olympische sporters erop nahouden. Gewoon even jezelf tegen het licht houden. Meer niet. 

Opdracht 2: wat wil je?

Deze veelomvattende vraag kun je beantwoorden door het simpel te houden. Teken een weegschaal en schrijf aan de ene kant de taken in je werk die je energie opleveren. Aan de andere kant schrijf je de taken die je energie kosten. Je hebt nu overzicht in je energy boosters en energy drains. Hoe is de balans? De opdracht is drieledig:

1. Benoemen hoe je de energy drains aantrekkelijker kunt maken, bijvoorbeeld door het (deels) te delegeren, of door er een ander doel aan te koppelen.

2. Benoemen hoe je meer van de energy boosters kunt gaan doen. Zijn er bijvoorbeeld projecten waar je dit meer kan doen? Zijn er collega’s die je op dit vlak kunt ondersteunen? In de theorie van de arbeids- en organisatiepsychologie heet dit ‘job crafting’.

3. Voor de lange termijn is de opdracht om te bedenken binnen welke functie of organisatie je meer aan je trekken zou komen. Binnen welke functies en organisaties zou de balans verder doorslaan richting de energy boosters dan in je huidige functie? Kijk daarbij ook naar het verleden; naar werk dat je gedaan hebt. Wat vond je nou echt leuk? Naar welke periode kijk je met veel plezier terug? En waarom is dat?

Opdracht 3: organiseer het

Het is knap als je erin slaagt om met focus opdrachten 1 en 2 écht uit te voeren en jezelf dus echt een beeld te verschaffen van waar je staat en waar je naartoe wilt. Je bent er nog niet. Een grote uitdaging ligt in opdracht 3. In de executie van je doelen en acties. Na het zien nu het doen (daar is ‘ie weer). Denk niet te ingewikkeld in termen als persoonlijke missie en allerlei time-managent-tools. Keep it simple. Het gaat erom dat je de goede beweging in gang zet. En dat je gewoon doet wat kan, zonder te gaan piekeren over beren en andere obstakels. Een verfrissend boek over ‘gewoon starten’ is ReWork van Fried en Hanson. Leest als een trein en zet je aan tot actie. Het is geschreven als boekje voor ondernemers, maar is zeker ook op jou van toepassing. Op de ‘B.V. ik’, zeg maar. Houd het klein en concreet! Zorg voor een haalbaar doel. Dus niet; ‘ik ga gezonder leven’. Maar bijvoorbeeld: ‘ik ga 4 weken lang zorgen dat ik minimaal 7 uur slaap heb per dag’.

Een fantastische, revitaliserende vakantie gewenst!

Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag. Heerlijke dagen, maar tegelijkertijd steeds een 'verrassing' dat de week maar zo kort is. Niet voldoende rekening mee gehouden! En dan kan het zomaar weer een race tegen de klok worden om je werk af te krijgen. Ja, want in het weekend staan er ook weer allerlei activiteiten op het programma. Allemaal leuk, maar daar kun je nog meer genieten als je er ook echt de tijd voor hebt/neemt.

Deze weken vragen nog meer dan normaal om een goede indeling van je werkzaamheden. Hoe zorg je dat je effectief bent en blijft en dat je op de goede momenten de juiste focus hebt? Vorige week het boek Mentaal Kapitaal van Elke Geraerts gelezen. Hartstikke leuk boek om te lezen hoe je goed kunt omgaan met je brein. Mentale veerkracht is een van de kernbegrippen. Dat gaat ook over een goede verdeling van je aandacht.

'Eerst de olifanten, dan een paar konijnen', is een citaat uit haar boek waar ik in zo een korte werkweek als deze een paar keer aan gedacht heb. Weet van tevoren wat je wil realiseren in een dag, een week en een maand. Verdeel die in grote taken (olifanten) en kleinere taken (konijnen). Pak vervolgens eerst een olifant op en daarna een paar konijntjes.

Fijn weekend!

“Verkoop mij deze pen maar eens”

Het co-creation assessment geeft je de observaties die je met de pennentest zoekt, maar niet krijgt.

Een klassieker, waar velen weleens mee te maken hebben gehad en waarschijnlijk iedereen weleens van gehoord heeft. Het sollicitatiegesprek waarin, na het doorspreken van cv en motivatie, onverwachts gevraagd wordt om als ‘rollenspel’ een pen te verkopen. De interviewer zoekt naar gedragsobservaties. Hoe communiceert de sollicitant in de situatie? Stelt hij* vragen? Legt hij contact? Hanteert hij goede argumenten? Gebruikt hij humor? Is hij creatief?

Zeker, dit zijn belangrijke vaardigheden waar je graag een scherp beeld van hebt, voordat je de sollicitant een aanbod doet. Echter, de pennentest levert niet de informatie op die je nodig hebt om de beslissing te kunnen nemen. Of je moet op zoek zijn naar een pennenverkoper. Dan wel.

Wel en wee van de pennentest

De pennentest mist de relevantie met de praktijk die een business sample wel heeft. In een business sample nemen we een werkelijke casus, welke we aanbieden aan de sollicitant. Deze bereidt zich voor, net zoals iedereen dat in de praktijk ook zou doen. Je zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van het dossier van de klant. Of je ontwerpt zorgvuldig je slides, zodat je de juiste impact genereert met je presentatie. Of je zoekt vooraf op internet of in je netwerk naar mogelijke alternatieven, waar je gesprekspartners zich waarschijnlijk over informeert. Voorbeelden van effectief voorbereidend werk, nodig om een goede prestatie te kunnen laten zien. Nodig ook om er de vinger achter te krijgen hoe je sollicitant functioneert in een voor de functie cruciale situatie. Wat zie je daarvan terug in de pennentest?

Wat de pennentest wel biedt, is dat je zelf als eindverantwoordelijke voor de sollicitatieprocedure je sollicitant even echt aan het werk ziet. Anders dan de voor de spiegel geoefende motivatie voor de functie. Anders dan de dicht geplamuurde antwoorden op alle kritische vragen over het cv. Je haalt je sollicitant uit de comfortzone en daarmee biedt de pennentest een inkijk in hoe de ander werkelijk is en hoe hij handelt. Zeer waardevol element daarbij is dat niet enkel een externe assessmentspecialist zich een beeld vormt van persoonlijkheid en vaardigheden, maar dat je dat zelf kan doen. Niemand kan beter dan jullie zelf inschatten of iemand qua houding en gedrag gaat passen in de cultuur, of die een match kan vinden met jullie collega’s en klanten. De assessmentspecialist heeft wel zijn meerwaarde in het creëren van de situatie waarin de sollicitant zijn functioneren moet laten zien. Tevens vult de assessmentspecialist dat aan met het resultaat vanuit persoonlijkheidsprofiel en capaciteitenonderzoek. Daarmee wordt het beeld compleet gemaakt.

Co-Creation!

In het co-creation assessment doen wij het voorwerk. Persoonlijkheidsprofiel en capaciteiten brengen we online in kaart. Voor de capaciteiten geldt dat we de thuis gemaakte test valideren door een korte hertest. We willen immers niet dat het slimme neefje van de sollicitant achter de computer wordt gezet. Bij jullie in je eigen organisatie, de plek waar het straks in werkelijkheid ook moet gebeuren, zetten we de sollicitant in een of meerdere voor de functie cruciale situatie(s). We hanteren een situatie die direct uit het leven is gegrepen. Jullie als opdrachtgever kijken zelf mee naar de verrichtingen van de sollicitant. Samen beoordelen we de mate van effectiviteit op een aantal vooraf bepaalde competenties.

Dat betekent dat we de sollicitant zien functioneren in cruciale situaties die hij straks (bij aanstelling) ook werkelijk voor de kiezen zal krijgen. Dat betekent eveneens dat we direct al met elkaar bepalen in welke mate de sollicitant geschikt is, in plaats van dat we enkele dagen moeten wachten op het verslag van het externe assessment.

* overal waar 'hij' staat, mag ook 'zij' gelezen worden

Vidacto – Noud van Hecke

Noud van Hecke is Partner-Consultant bij Partner - Consultant bij HR-adviesbureau Vidacto. Hij adviseert op individueel, team- en organisatieniveau over het ontginnen en benutten van kwaliteiten van mensen.