We willen mensen en organisaties helpen om zich verder te ontwikkelen. Die ontwikkeling moet duurzaam zijn. Meer rendement en plezier uit je kwaliteiten halen. Effectiever omgaan met aandachtspunten. Dat levert betere prestaties op en meer werkvreugde.

Onder het mom van ‘zien en doen’ betekent dit voor onze coaching het volgende. Aan de hand van onze coachingsgesprekken helpen we uw medewerkers om inzichten te verzamelen. Goede vragen leiden tot een frisse kijk op uitdagingen.

Wij gaan echter verder dan dat. We verzekeren ons er van dat er ook werkelijk wat mee gedaan wordt. We stemmen een begin en een eind af met zowel coachee als met u als opdrachtgever. Dan kunnen we achteraf het resultaat evalueren. Onze trajecten zijn bondig en krachtig. Naast de gesprekken bieden we modellen en oefeningen aan. We verlangen van onze coachees dat ze daar actief mee aan de slag gaan en daarover reflecteren richting ons. Zo werken we aan duurzame ontwikkeling. Door actieve ondersteuning en door aanhoudend uitdagen van het nieuwe gedrag en/of de nieuwe houding.